Bækkenled

Smerterne stammer fra leddene mellem korsbenet og hoftebenet (de to smilehuller i overgangen mellem ryg og balle) og skyldes nedsat bevægelse i leddet.

Smerterne er ofte lokale, men kan stråle ned i ballen, til lysken og/eller ned i benet. De provokeres ofte ved gang, i stående stilling, ved stillingsskift eller ved at sidde med benene over kors.

Kiropraktik har god effekt.