Svimmelhed

Vores balanceevne afhænger af sammenspillet mellem flere systemer, nemlig synet, balanceorganet i det indre øre og sanseorganer i arme, ben og nakke (stillingssansen). Et svigt i ét eller flere af disse systemer kan udløse svimmelhed. Årsagen til svimmelhed kan være mange, her nævnes blot tre.

Nakkerelateret svimmelhed: Svimmelheden opstår, hvis der er led låsninger i nakkens led, især i de øverste 2 led, samt spændinger i nakkemuskulaturen, hvilket medfører svigt af stillingssansen. Her har kiropraktisk behandling god effekt.

Virus på balancenerven: Dette skyldes formentlig en virusinfektion på balancenerven, som er den nerve, der forbinder hjernen med ligevægtsapparatet i det indre øre. Tilstanden forsvinder af sig selv og er ikke behandlingskrævende, men en nærmere udredning ved en ørespecialist tilrådes. Ofte bruges denne diagnose, når årsagen ikke umiddelbart kan findes!

Mb. Meniére: Sygdommen er lokaliseret i det indre øre, hvor der sker pludselige og uforklarlige trykændringer. Symptomerne er voldsom svimmelhed af timer op til dages varighed, nedsat hørelse på det angrebne øre samt øresusen. Høregenerne vil i starten kun være til stede under anfaldene, men kan senere være vedblivende. Sygdommen kan ikke kureres, men en række medicinske præparater kan lindre symptomerne.